Fredsgatan 25

MIN HISTORIA

BJÖRN INGANÄS

Jag är en obotlig entreprenörssjäl från Hånger och som så många andra i våra trakter föddes jag in i företagandet. Jag är skolad från barnsben i mina föräldrars strumpfabrik vilken jag så småningom tog över. Under åren som följde efter att min dotter tog över strumpproduktionen koncentrerade jag mig på att förvalta och utveckla våra fastigheter.

 

Från reseeffekter till fastigheter

2009 fick jag möjlighet att köpa Nässjöholm på Fredsgatan. Ett anrikt företag  grundat 1936 som var lockande att ta över eftersom de höll på med reseffekter. Import från länder i Asien har alltid fascinerat mig och jag har under många år arbetat upp ett brett kontaktnät av tillverkande företag i Sydostasien.


Design har också alltid varit intressant och viktigt för mig vilket har resulterat i många projekt tillsammans med ett flertal designer. 


Under senare år har det blivit färre resor till Asien i takt med att jag koncentrat mig på att utveckla Fredgatan 25 till en attraktiv arbetsplats för allt fler hyresgäster.

En kreativ miljö som förenar nytta med nöje

Utvecklingen av fastigheten på Fredsgatan 25 har hållit på i drygt 10 år och vi har lyckats skapa en miljö för små och medelstora företag som vi kallar kreativ. Kreativ i den bemärkelsen att hyresgästerna har möjlighet att skapa affärskontakter med företag i andra branscher. Vår strävan är att varje ny hyresgäst ska komplettera övriga befintliga företag.


Konst skapar bra miljö

Mitt intresse för konst är starkt och jag vet vilken betydelse konst och design har för välbefinnandet. Speciellt i en arbetsmiljö där man umgås och träffar andra människor. 


Eget galleri

Hela fastigheten, de enskilda arbetsrummen och de allmäna ytorna är smyckade med konstföremål som kommer från min egen konstsamling. Man kan säga att hela fastigheten är som ett konstgalleri. 


Utöver konsten i lokalerna driver jag ett galleri, GALLERI 25, där vi bjuder in till separatutställningar några gånger per år. GALLERI 25 håller till i en egen lokal som förutom separatutställningarna även har en permanent samling som man gärna får boka tid för att se.


www.galleri25.se